Dòng sự kiện:

Bài toán chọn bóng thách thức suy luận

Theo VNE
07:20 20/10/2017
Bài toán nằm trong đề Olympic dành cho học sinh cấp ba Hà Lan nhưng lời giải chỉ dùng kiến thức cấp hai.

Cho ba hộp giống nhau. Hộp thứ nhất đựng 600 quả bóng màu đỏ, hộp thứ hai đựng 600 quả bóng màu xanh và hộp thứ ba đựng 600 quả bóng màu trắng.

Hỏi có bao nhiêu cách để lấy ra được 900 quả bóng từ ba hộp này?

Nguồn: Gia đình Việt Nam