Dòng sự kiện:

Đáp án bài toán hỏi tuổi gây rối trí học sinh lớp 5

Theo VNE
19:20 04/08/2017
Nhiều đáp án được đưa ra như 1969; 1975; 1981. Người vận dụng chi tiết đăng ký kết hôn để biện luận sẽ cho ra năm sinh đúng là 1969.

Nguồn: Gia đình Việt Nam