Dòng sự kiện:
  • Kích hoạt trí não trẻ với phương pháp Brainstorming
    13:31 03/12/2018 - Học cùng con
    Chiếc chìa khóa để thành công trong thế giới không ngừng biến động ngày nay là sáng tạo. Phương pháp Brainstorming là một kỹ thuật động não hiệu quả, giúp con bạn khai phá, phát huy triệt để được những ý tưởng sáng tạo trong đầu mình.