Dòng sự kiện:
3 con giáp trời sinh số sướng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió
Mỗi người có một số mệnh và số mệnh của mỗi người là khác nhau. Có người cả đời sống trong nghèo khó vất vả, có những người cố gắng nhiều nhưng thu hoạch được chẳng là bao, song lại có những người sinh ra đã tốt số, rất ít khi phải âu lo.