Dòng sự kiện:

Video: Dạy bé đọc bảng chữ cái tiếng Việt

Theo YouTube
08:04 04/03/2019
Đây là cách đọc chuẩn được dạy đầu tiên trong chương trình học. Tập đọc bảng chữ cái tiếng việt gồm 29 chữ cái: a, b, c, d, e.... Bé sẽ nhận biết được chữ cái hoa, chữ cái thường, các đồ vật, con vật quen thuộc xung quanh bé.

Nguồn: Gia đình Việt Nam


hà nội buổi sáng